Rice Cards - Migration due to Marriage Report as on 16.02.2020 @10.00pm
SNO SECRETARIAT CODE SECRETARIAT NAME TOTAL CARDS UPDATED CARDS
1 1021091 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 06 14 0
2 1021046 LALAPETA THUNAGUNTLA VARI STREET (G) - 01 24 0
3 1021108 GUJJANAGUNDLA 14 0
4 1021003 AIIC DIVISIONAL OFFICE - 05 47 1
5 1021007 AIIC DIVISIONAL OFFICE - 04 23 1
6 1021077 JOSPEH NAGAR COMMUNITY HALL 12 0
7 1021137 MUTYLAREDDY NAGAR - 02 6 0
8 1021171 URBAN HEALTH CENTER, PEDDAPALAKALURU. 30 2
9 1021050 SRI NUKALAMMA VARI TEMPLE - 03 42 8
10 1021049 SRI NUKALAMMA VARI TEMPLE - 02 19 6
11 1021200 REDDY PALEM, MUNICIPAL SCHOOL - 02 5 0
12 1021068 MPL. PRIMARY SCHOOL 1ST FLOOR SRINIVASA RAO THOTA 3RD LINE - 02 2 0
13 1021072 SRINIVASARAO THOTA 5 TH LINE SHOPS - 02 10 1
14 1021032 GUNTUR VARI THOTA 7TH LINE - 04 35 7
15 1021132 KORETIPADU 20 0
16 1021164 NTR NAGAR, DOOR NO; 40 - 2 - 79 (STILT + 4 FLOORS) - 05 21 2
17 1021116 BRUNDAVAN GARDENS KUNDULA ROAD 2 0
18 1021169 Z.P.H SCHOOL, NALLAPADU 5 0
19 1021165 NTR NAGAR, DOOR NO; 40 - 2 - 79 (STILT + 4 FLOORS) - 02 18 4
20 1021183 GORANTLA, COMMUNITY HALL - 01 9 0
21 1021176 Z.P.H SCHOOL, SWARANABHARATHI NAGAR 3 0
22 1021011 JIYAUDHIN NAGAR 1ST LANE 13 1
23 1021081 URBHAN HEALTH CENTER GUNDARAO PET 26 8
24 1021155 VASANTHARAYAPUARAM 2/3 LINE - 01 37 1
25 1021039 MANTHRI VARI STREET - 01 4 0
26 1021013 AILC COMMUNITY HALL - 01 18 1
27 1021150 SRADA COLONY 11TH LINE. 9 0
28 1021181 GORANTLA, S.C COLONY MUNICIPAL SCHOOL - 02 23 11
29 1021071 MPL. PRIMARY SCHOOL 2ND FLOOR SRINIVASA RAO THOTA 3RD LINE 79 0
30 1021107 MARUTHI NAGAR 1 0
31 1021101 BRUNDAVAN GARDENS 5 1
32 1021027 SUDDAPALLI DONKA VIYJAYA SANTHI NAGAR 2ND LINE 5 0
33 1021141 BHARATH PETA 6TH LINE, BESIDE ALA HOSPITAL - 02 13 0
34 1021096 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 02 31 8
35 1021079 IN SIDE OF MIRCHI YARD, NARASARAOPET MAIN RAOD, 10 0
36 1021103 MUNICIPAL CORPORATION 23 2
37 1021199 REDDY PALEM, MUNICIPAL SCHOOL - 01 5 1
38 1021020 AILC KONDA VARI STREET OLD GUNTUR - 02 9 0
39 1021138 SAKETHPURAM 3 0
40 1021194 BONTHA PADU COMMUNITY HALL 18 3
41 1021048 SRI NUKALAMMA VARI TEMPLE - 01 26 0
42 1021145 SRINAGAR 3RD LINE 26 0
43 1021160 NEHRU NAGAR 7TH LINE. 12 4
44 1021131 NEAR GURAVAIAH HIGH SCHOOL, BRODIPET - 01 1 0
45 1021166 NTR NAGAR, DOOR NO; 40 - 2 - 79 (STILT + 4 FLOORS) - 03 12 2
46 1021038 GUNTUR VARI THOTA 7TH LINE - 06 8 0
47 1021148 AMARAVATHI ROAD - 04 12 0
48 1021174 COMMUNITY HALL, SWARANABHARATHI NAGAR MAIN ROAD. - 01 14 2
49 1021041 SANAGATIGUNTA 5TH LINE 10 4
50 1021159 RAJIV GANDHI NAGAR 4/1 LINE - 02 21 1
51 1021197 REDDY PALEM, SAI GANESH APARTMENT - 01 2 0
52 1021009 RTC COLONY 1ST LINE - 01 39 1
53 1021042 LR COLONY MAIN ROAD - 02 24 0
54 1021035 GUNTUR VARI THOTA 7TH LINE - 05 3 0
55 1021070 SRINIVASARAO THOTA 5 TH LINE SHOPS - 01 14 0
56 1021121 N.T.R STADIUM - 02 1 0
57 1021189 COMMUNITY HALL RAJIV GRUHA KALPHA - 03 9 1
58 1021135 CHAITANYAPURI COLONY 8 0
59 1021063 HONDA SHOW ROOM BUILDING - 03 43 0
60 1021151 VASANTHARAYAPURAM 1ST LINE, BESIDE YAGANTI APPARTMENT 14 0
61 1021100 RAJENDRA NAGAR 3 0
62 1021023 YADAVA BAZAR 3RD CROSS ROAD (G+1+2) 15 0
63 1021065 HONDA SHOW ROOM BUILDING - 02 23 6
64 1021075 INDUSTRIAL GOWDAN LALPURAM ROAD - 03 3 0
65 1021114 VIDYA NAGAR SRIRAM NAGAR 8TH LANE 1 1
66 1021147 AMARAVATHI ROAD - 01 14 2
67 1021057 CHAKKA VARI STREET NEAR 60 0
68 1021055 RAMULAVARI TEMPLE CHOWATHARA DOWN - 02 33 0
69 1021158 RAJIV GANDHI NAGAR 4/1 LINE - 01 29 0
70 1021069 MPL. PRIMARY SCHOOL 1ST FLOOR SRINIVASA RAO THOTA 3RD LINE - 01 6 0
71 1021033 AT NTR NAGAR, DOOR NO; 40 - 2 - 79 (STILT + 4 FLOORS) 36 5
72 1021085 HONDA SHOW ROOM BUILDING - 05 3 0
73 1021170 PANCHAYATHI OFFICE, NALLAPADU. 23 12
74 1021177 COMMUNITY HALL, SWARANABHARATHI NAGAR MAIN ROAD. - 03 5 0
75 1021017 OLD GUNTUR PLP PARK (S+G+1) COMMUNITY HALL - 03 30 1
76 1021028 BALAJI NAGAR 5TH LANE (G+1) 14 0
77 1021133 KORETIPADU, SANTHI NAGAR 3 0
78 1021092 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 01 4 0
79 1021024 POTTHURIVARI STREET OLD GUNTUR 19 3
80 1021205 REDDY PALEM, PANCHAYATHI OFFICE - 04 18 0
81 1021018 OLD GUNTUR PLP PARK (S+G+1) COMMUNITY HALL - 04 7 0
82 1021195 BUDAMPADU - 01 14 10
83 1021030 GUNTUR VARI THOTA 7TH LINE - 02 28 3
84 1021187 COMMUNITY HALL RAJIV GRUHA KALPHA - 01 6 2
85 1021168 SRINIVASA COLONY ELEMENTRY SCHOOL. 5 0
86 1021021 SRI KRISHNA KALYANA MANDAPAM YEDAVALA BAZAR - 01 15 1
87 1021129 BRODIPET - 02 3 1
88 1021186 PANCHAYATH OFFICE 28 6
89 1021012 RAMULAVARI TEMPLE (G+F) 33 0
90 1021045 LALAPETA THUNAGUNTLA VARI STREET (G+1+2) 12 0
91 1021047 LALAPETA THUNAGUNTLA VARI STREET (G) - 02 32 0
92 1021095 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 08 11 0
93 1021190 MAHILA MANDALI BHAVAN 13 7
94 1021010 RTC COLONY 2ND LINE 61 0
95 1021059 NSP CANAL QUARTERS, IRRIGATION OFFICE 2 1
96 1021034 GUNTUR VARI THOTA 7TH LINE - 07 13 1
97 1021182 GORANTLA, PANCHAYATHI OFFICE 12 1
98 1021058 MEPMA BUILDING, R.AGRAHARAM 5 0
99 1021053 CHOWTHARA ARUNDATHI HANDLOOMS OPPOSITE 17 2
100 1021161 AT NEHRU NAGAR 6TH LINE 11 0
101 1021067 PARVATHI PURAM 1 ST LINE 33 1
102 1021204 REDDY PALEM, PANCHAYATHI OFFICE - 03 5 0
103 1021105 BHAGYA NAGAR 36 0
104 1021179 COMMUNITY HALL, ADIVITHAKELLAPADU, (NEAR NALLAPADU POLICE STATION) - 02 25 6
105 1021192 ETUKUR PANCHAYATH 25 2
106 1021185 GORANTLA, COMMUNITY HALL - 03 20 6
107 1021040 MANTHRI VARI STREET - 02 2 0
108 1021004 AIIC DIVISIONAL OFFICE - 02 6 0
109 #N/A BRUNDAVAN GARDENS 5TH LINE 1 1
110 1021104 SYAMALA NAGAR 9 0
111 1021128 4/7 BRODIPET 1 0
112 1021036 OPP. SAMATHA HOSPITAL, RAILPETA. 4 3
113 1021043 LR COLONY MAIN ROAD - 03 27 0
114 1021163 NTR NAGAR, DOOR NO; 40 - 2 - 79 (STILT + 4 FLOORS) - 01 35 1
115 1021016 OLD GUNTUR PLP PARK (S+G+1) COMMUNITY HALL - 02 14 0
116 1021062 HONDA SHOW ROOM BUILDING - 04 15 0
117 1021052 CHOWTHARA ARUNDATHI HANDLOOMS 30 0
118 1021002 AIIC DIVISIONAL OFFICE - 01 53 18
119 1021109 UDYOGA NAGAR - 01 20 0
120 1021089 MALLA REDDY NAGAR A.C SHED - 01 7 0
121 1021110 SRIRAM NAGAR 8TH LANE NAVABHARAT NAGAR 3 1
122 1021193 COMMUNITY HALL BESIDE RCM CHARCH ETUKUR 14 0
123 1021087 RAMIREDDY NAGAR 3RD LINE. - 01 5 0
124 1021019 AILC KONDA VARI STREET OLD GUNTUR - 01 14 3
125 1021156 BONGARALABEDDU TOBOCO QUARTERS. - 02 32 1
126 1021146 AMARAVATHI ROAD - 03 5 0
127 1021178 COMMUNITY HALL, ADIVITHAKELLAPADU, (NEAR NALLAPADU POLICE STATION) - 01 24 10
128 1021015 OLD GUNTUR PLP PARK (S+G+1) COMMUNITY HALL - 01 32 1
129 1021076 INDUSTRIAL GOWDAN LALPURAM ROAD - 04 3 2
130 1021006 RTC COLONY 2ND LINE (G) 8 0
131 1021022 SRI KRISHNA KALYANA MANDAPAM YEDAVALA BAZAR - 02 4 2
132 1021206 REDDY PALEM, PANCHAYATHI OFFICE - 05 4 0
133 1021122 N.T.R STADIUM - 05 11 0
134 1021102 NCC & ARMY CAMP OFFICE 6 0
135 1021026 OLD GUNTUR, YADAVALA STREET 2/7 11 0
136 1021142 ARUNDELPETA 15/2TH LINE 8 3
137 1021153 SARADA COLONY 12TH LINE - 02 14 0
138 1021073 INDUSTRIAL GOWDAN LALPURAM ROAD - 01 12 4
139 1021175 COMMUNITY HALL, SWARANABHARATHI NAGAR MAIN ROAD. - 02 12 0
140 1021188 COMMUNITY HALL RAJIV GRUHA KALPHA - 02 20 1
141 1021097 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 03 8 0
142 1021014 AILC COMMUNITY HALL - 02 13 0
143 1021044 LR COLONY MAIN ROAD - 01 11 0
144 1021123 N.T.R STADIUM - 03 8 1
145 1021082 NSP CANAL QUARTERS, B4 BLOCK, SP BUNGALOW ROAD 7 0
146 1021086 HONDA SHOW ROOM BUILDING - 06 4 1
147 1021098 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 04 35 0
148 1021064 HONDA SHOW ROOM BUILDING - 01 26 0
149 1021144 ARUNDELPETA 15/2TH LINE. 12 0
150 1021066 DR .NO :73 - 11 - 393 V S R SCHOOL BACK SIDE 28 1
151 1021196 BUDAMPADU - 02 27 6
152 1021120 N.T.R STADIUM - 01 2 0
153 1021078 AMC MARKET YARD 6 0
154 1021080 NSP CANAL QUARTERS, B3 BLOCK, SP BUNGALOW ROAD 11 1
155 1021162 NTR NAGAR, DOOR NO; 40 - 2 - 79 (STILT + 4 FLOORS) - 04 32 0
156 1021136 MUTYLAREDDY NAGAR - 01 21 0
157 1021084 NSP CANAL QUARTERS, OPP. WOMENS COLLEGE HOSTEL, SP BUNGALOW ROAD - 02 4 1
158 1021124 NEAR B.S.N.L OFFICE COMPOUND WALL, PANDARIPURAM MAIN ROAD 5 1
159 1021005 AIIC DIVISIONAL OFFICE - 03 4 0
160 1021074 INDUSTRIAL GOWDAN LALPURAM ROAD - 02 7 0
161 1021094 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 07 5 0
162 1021139 VELANGINI NAGAR 11 0
163 1021099 NALANDA NAGAR 6 1
164 1021167 NTR NAGAR - 02 23 6
165 1021090 N.G.O COLONY MAIN ROAD, NEAR MAHATHAMA GANDHI COLLEGE. - 05 11 2
166 1021191 CHOWDAVARAM PANCHAYATH OFFICE 7 2
167 1021061 NSP CANAL QUARTERS, B2BLOCK, SP BUNGALOW ROAD 12 0
168 1021051 UTTHARA VARI STREET 19 2
169 1021203 REDDY PALEM, PANCHAYATHI OFFICE - 02 7 3
170 1021029 GUNTUR VARI THOTA 7TH LINE - 01 20 0
171 1021088 RAMIREDDY NAGAR 3RD LINE. - 02 9 2
172 1021202 REDDY PALEM, PANCHAYATHI OFFICE - 01 2 1
173 1021154 VASANTHARAYAPUARAM 2/3 LINE - 02 25 0
174 1021093 MALLA REDDY NAGAR A.C SHED - 02 1 1
175 1021140 BHARATH PETA 6TH LINE, BESIDE ALA HOSPITAL - 01 49 0
176 1021008 RTC COLONY 1ST LINE - 02 19 0
177 1021152 SARADA COLONY 12TH LINE - 01 29 1
178 1021031 GUNTUR VARI THOTA 7TH LINE - 03 5 0
179 1021173 ANKIREDDY PALEM LIBRARY BUILDING 49 0
180 1021025 OLD GUNTUR BALAJI NAGAR 5TH LINE (G+1) 7 3
181 1021184 GORANTLA, COMMUNITY HALL - 02 10 0
182 1021172 COMMUNITY HAL & MUNICIPAL URDHU SCHOOL, PEDDAPALAKALURU. 25 2
183 1021083 NSP CANAL QUARTERS, OPP. WOMENS COLLEGE HOSTEL, SP BUNGALOW ROAD - 01 14 1
184 1021001 NTR NAGAR - 01 76 1
185 1021056 RAMULAVARI TEMPLE CHOWATHARA DOWN - 03 10 0
186 1021054 RAMULAVARI TEMPLE CHOWATHARA DOWN - 01 29 0
187 1021106 KRISHNA BABU COLONY 31 4
188 1021134 HANUMAIAH NAGAR 9 0
189 1021126 BRUNDAVAN GARDENS, N.T.R STADIUM 2 0
190 1021180 GORANTLA, S.C COLONY MUNICIPAL SCHOOL - 01 5 1
191 1021157 BONGARALABEDDU TOBOCO QUARTERS. - 01 11 0
192 1021111 UDYOGA NAGAR - 02 5 1
    TOTAL : 3,086 261